วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

My investing scenario in the next 10 years


โครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป จากการที่คนรุ่นใหม่แต่งงานกันช้าลง นอกจากที่จำนวนผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากขึ้นแล้ว ยังเกิด gap ของค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลทั้งฝ่ายชายและหญิง
เนื่องจากระยะเวลาการสร้างครอบครัวที่เริ่มต้นช้าลง
ช่วงระยะของการมีรายได้เพิ่มจนชนะค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะกว้างขึ้น
ทำให้เกิดมนุษย์พันธุ์ โสด ออมได้ เงินเหลือ และต้องการลงทุนมากขึ้น

ประกอบกับการศึกษาในระบบที่ยังอ้างอิงแนวคิดลำดับชั้นแบบเก่า ปิดกั้นความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างระยะห่างทางชนชั้น จะทำให้ความกระหายในความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนมีมากกว่าเดิม
เรายังเชื่อว่า ตลาดของคอร์สการฝึกอบรมระยะสั้นๆ จะเติบโตได้เรื่อยๆ พร้อมกันกับที่ต่อไปผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะสร้างตัวเองจากแหล่งทุนในตลาดทุน มากกว่าพึ่งพิงบุญเก่าของตระกูลตัวเอง รวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
คนรุ่นอีก 10 ปีข้างหน้า จะได้รับโอกาสจากความรู้ในการลงทุน เพื่อมีชีวิตคู่ขนานไปกับการทำงานประจำในองค์กรใหญ่ ๆ
ในขณะเดียวกัน องค์กรขนาดใหญ่ เมื่อเจอภาวะทรัพยากรบุคคลมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป พร้อมกันกับที่การเติบโตในประเทศเริ่มมี gap น้อยลง ก็จะถูกบีบให้ต้องกลายเป็นองค์กรข้ามชาติ ออกไปลงทุนยังต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ยิ่งต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
Less is more จะไม่ใช่ motto เท่ห์ๆ อีกต่อไป
การทำน้อยได้มากจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของการอยู่รอดในทศวรรษหน้า
3G ยังโตได้อีกมาก และจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในอนาคตอันใกล้
ในฟากตรงกันข้าม คนอีกกลุ่มที่มีอัตราค่าครองชีพโตกว่าการเติบโตของรายได้ จะยิ่งเป็นปัจจัยทำให้กลุ่มทุนมีความสำคัญในระดับของการกู้ยืมมาจับจ่ายใน ชีวิตประจำวัน
วิกฤตทางการเงินถ้ามีเกิดขึ้น จึงจะยิ่งหนักหน่วงรุนแรงขึ้น พร้อมกับระยะห่างของชนชั้นทางการเงินจะยิ่งถ่างออกมากขึ้นเรื่อยๆ
ด้วยมุมมองทั้งหมดนี้ ทำให้ investing scenario in the next 10 years ของเราคือ
.
.
.
เดี๋ยวก่อนๆ จะรีบไปไหน ขอใช้หมอง นั่งมาธิก่อน อ่อ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code