วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

หนี้ !


-         หนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เรื่องน่ากลัวคือการเป็นหนี้โดยไม่เข้าใจ ไม่มีการวางแผน

-         ถ้าวางแผนดีๆ หนี้ก็จะมีประโยชน์ในระยะยาว

-         หนี้ คือเงินในอนาคต ซึ่งใช้ดอกเบี้ยมาเป็นตัวกำหนดทั้งในด้านความเสี่ยงของการใช้คืนหนี้ และในส่วนของ มูลค่าในอนาคตของหนี้

-         การวางแผนการเป็นหนี้ จึงต้องสัมพันธ์กับรายได้ ความเสี่ยงทางการเงิน

-         และสำคัญมากคือศักยภาพในการเติบโตของรายได้ของผู้ที่จะเป็นหนี้

-         ก่อนจะเป็นหนี้ ให้ดูที่รายได้ของตัวเองก่อนเป็นสำคัญ

-         เพื่อให้เราสามารถบริหารเงินได้ครบทุกมุม คือต้องมีเหลือเก็บออมไว้เผื่อยามฉุกเฉิน และเพื่อการลงทุนให้มันงอกเงย เราจึงต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดสัดส่วนของการเป็นหนี้ เพื่อกำหนดว่าเราจะสามารถผ่อนหนี้ได้เดือนละเท่าไหร่ ซึ่งโดยทั่วไป แนะนำกันที่ไม่เกิน 40% ของรายได้

-         ต่อมา เคล็ดลับสำคัญของการเป็นหนี้ให้ได้ประโยชน์ คือเราต้องมีหนี้ดีให้ได้เร็วที่สุด

-         ง่ายที่สุดของหนี้ดีคือบ้าน คืออสังหาริมทรัพย์ (โดยส่วนตัวอยากเน้นที่บ้านที่มีที่ดินด้วย เพื่อเป็น margin of safety เพิ่มเข้ามา )

-         กลไกของมันคือ อสังหา จะเพิ่มมูลค่าตามเงินเฟ้อ และมักจะชนะเงินเฟ้อในระยะยาว ตามธรรมชาติของการขยายตัวของประชากร แต่ที่ดินมันไม่ได้เพิ่มตามได้ทันการเพิ่มขึ้นของคน

-         หนี้บ้าน เป็นหนี้ก้อนใหญ่ ถ้าลองคำนวณเงินทั้งก้อนที่เราต้องผ่อนบ้านจนครบ 30 ปี คิด IRR กลับมา ดอกเบี้ยจริงๆ จะอยู่ประมาณ 3% กว่าๆ ซึ่งใกล้เคียงกับเงินเฟ้อ

-         ดอกเบี้ยบ้านที่ดูเหมือนจะเยอะ จริงๆ มันเทียบเคียงกับเงินเฟ้อเท่านั้นเอง

-         ดังนั้น เมื่ออสังหามันเพิ่มมูลค่าในระยะยาวที่ประมาณ 5-7% ต่อปี แต่ดอกเบี้ยบ้านในระยะยาวอยู่ที่ 3% ต่อปี ถึงจุดหนึ่ง ความมั่งคั่งของผู้เป็นหนี้ก็จะเกิดขึ้น เพราะมูลค่าอสังหามันแซงหน้ามูลค่าหนี้ที่เหลืออยู่

-         อีกด้านที่ต้องดูคือ การเติบโตของรายได้

-         เงินเฟ้อจะเป็นพื้นฐานที่เราต้องมีรายได้เติบโตให้ชนะอัตราเงินเฟ้อให้ได้ ซึ่งมันต้องมาจากการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่ม  value ให้ตัวเอง

-         กลไกของมันคือ เมื่อเรากู้เงิน ยอดเงินที่ผ่อนแต่ละเดือนมันจะคงที่ ถ้ารายได้เราโตทุกปี สัดส่วนของเงินผ่อนมันจะลดลง ( แต่เมื่อมองในองค์รวม เราก็อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จากการมีครอบครัว มีลูก มีภาระรับผิดชอบมากขึ้น ) ความเสี่ยงก็จะลดลงตามไปด้วย

-         เมื่อเข้าใจกลไกของมันแล้ว การสร้างความมั่งคั่ง จึงเป็นการทำกลไกนี้ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก อาศัยการวางแผนด้วยความเข้าใจ และอาศัยระยะเวลาให้ทั้งสามองค์ประกอบมันเอาชนะกันได้ในระยะยาว

-         หนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ถ้าเราวางแผนดี มีหนี้ดีก็คือหนี้ที่เอาไปลงทุนไว้ใน asset ที่เพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต และสำคัญมาก ถ้ารายได้เราเติบโตชนะเงินเฟ้อได้ทุกๆ ปี เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นหนี้ลงจากสัดส่วน ณ วันที่เราเริ่มต้นเป็นหนี้

-         หนี้ที่น่ากลัวคือหนี้ที่ไม่ได้วางแผน หนี้ที่ไม่ความคุมความเสี่ยง หนี้ที่เอามาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ซื้อแต่ของที่ไม่เพิ่มมูลค่าในอนาคต

-         ความแตกต่างของคนรวยกับคนจนอยู่ตรงมุมมองและความคิดแค่นั้นเอง .


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code