วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นิยาม ความมั่งคั่ง

จากคําว่า รวย นิยามของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ปัจจุบันที่การลงทุนเริ่ มแพร่ หลาย เราก็จะได้ยินคําว่า มั่งคั่ง ( wealth ) เข้ามาแทน

สําหรับเรา ความมั่งคั่งก็คือการถือครองสินทรัพย์ที่เพิ่มค่ามากขึ้ นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
เงิน เป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ง่ายที่สุด เพราะการพิมพ์ เงินเพิ่มนั้นไร้ขอบเขต เมื่อ supply มากกว่า demand การเสื่อมค่า

ของมันย่อมเกิดได้อย่างง่ายดาย
ต่างจากทองคํา หรือที่ดิน
ทองคํานั้น เป็นสินแร่ ที่ใช้มีวันหมดไป ตราบที่ความต้องการยังมากกว่ากําลังการผลิตจากเหมืองทองคํา
เช่นกัน ที่ดินนั นหากขยายตามการเติบโตของประชากรไม่ทัน ในระยะยาว ราคาที่ดินก็ย่อมสูงขึ้น
การสร้างความมั่งคั่ง จึงเป็นการย้ายการถือครอง จากสินทรั พย์ที่เสื่อมค่าได้ง่าย ไปถือครองสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าให้มากขึ้น
นั่นเอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hostgator Discount Code